პლატფორმის პირველადი სარგებლობისთვის თქვენ დაგჭირდებათ სისტემაში გაიაროთ რეგისტრაცია, ხოლო შემდეგ - ავტორიზაცია

 

 

სისტემაში შესასვლელად უნდა გამოიყენოთ რეგისტრაციის დროს მითითებული ელ.ფოსტა და პაროლი

 

ავტორიზაციის გავლის შემდეგ ღილაკზე "კურსზე გადასვლა" გამოგიჩნდებათ ძირითადი სასწავლო მოდულები. კურსის გავლამდე გულდასმით გაეცანით ტერმინთა განმარტებას

 

 

 

თქვენთვის არჩეული სასურველ მოდულზე შესვლის შემდეგ, გადადიხართ სასწავლო მასალაზე, რომელიც დაყოფილია თემატურად, აღნიშნული მასალის გაცნობის შემდეგ უნდა შეასრულოთ თქვენი ცოდნის შემოწმება ქვიზის სახით

 

 

ქვიზის შესრულების შემდეგ ეკრანზე გამოიტანს თქვენს შედეგს, ქვიზი დასრულებულად ჩაითვლება თუ თქვენი შედეგი 70% -ი ან მასზე მეტი იქნება

 

ქვიზის შედეგები თითოეული მოდულის მიხედვით შეგიძლიათ იხილოთ თქვენს პირად კაბინეტში, შედეგებში

 

 

ყველა მოდულის ქვიზის წარმატებით გავლის შემდეგ ავსებთ პლატფორმის შეფასების კითხვარს, რის შემდეგაც პირად პროფილში გაგიაქტიურდებათ ღილაკი "სერტიფიკატი" ღილაკზე დაჭერით შეძლებთ სერტიფიკატის ჩამოტვირთვას