კიბერუსაფრთხოების შესაძლებლობების
განვითარების ტრენინგ პლატფორმა

პლატფორმით სარგებლობის ინსტრუქცია
სასარგებლო რჩევები

სასწავლო პლატფორმა შექმნილია ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს, დემოკრატიული მმართველობის ინიციატივის (USAID GGI) პროექტის „კიბერუსაფრთხოების შესაძლებლობების განვითარება და საქართველოში ადგილობრივი თვითმმართველობების წარმომადგენლების ცნობიერების ამაღლება“ ფარგლებში. პლატფორმის შინაარსზე სრულად პასუხისმგებელია ღია სივრცე კავკასია (COS) და ის შეიძლება არ ასახავდეს აშშ-ის მთავრობის, USAID-ის ან GGI-ის შეხედულებებს.